Thông tin tài liệu


Title: Tính toán, phân tích, mô phỏng động học và động lực học robot ShrimpII
Authors: Nguyễn Văn Dương
Advisor: Nguyễn Trọng Doanh
Keywords: Động lực học; Robot; Chế tạo máy
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về robot tự hành. Tính toán động học robot ShrimpIII. Mô phỏng động học và động lực học robot tự hành ShrimpIII.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2474
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254419.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,69 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254419-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 162,4 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.