Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu độ chính xác gia công trên máy tiện CNC khi gia công vật liệu có độ dẻo cao
Authors: Lê Thị Hoài Thu
Advisor: Trương Hoành Sơn
Keywords: Máy tiện; gia công cơ khí
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan các nghiên cứu liên quan đến đề tài và giới hạn nghiên cứu của đề tài. Độ chính xác gia công và các yếu tố ảnh hưởng tới độ chính xác gia công. Xây dựng mô hình thực nghiệm và thực nghiệm thí nghiệm. Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến Ra và Rz.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ cơ khí - Công nghệ chế tạo máy - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2011
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2479
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254321.PDF
    Restricted Access
  • Size : 980,55 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254321-TT.PDF
    Restricted Access
  • Size : 153,88 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.