Thông tin tài liệu


Title: Tác động của cuộc thi Robottics đến động lực học tập STEM của học sinh trường trung học cơ sở Edison
Authors: Nghiêm Xuân Vượng
Advisor: Nguyễn Văn Hạnh
Keywords: Học tập; Cuộc thi Robotics; Trường trung học cơ sở Edison
Issue Date: 2023
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về tác động của cuộc thi robottics đến động lực học tập STEM của học sinh trường trung học cơ sở Edison. Cơ sở lý luận về tác động của cuộc thi robottics đến động lực học tập STEM của học sinh. Thiết kế cuộc thi robottics dành cho học sinh trường trung học cơ sở Edison. Thực nghiệm sư phạm để kiểm tra tác động của cuộc thi robottics đến động lực học tập STEM của học sinh của Trường.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/24986
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 347799.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,33 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 347799-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 118,25 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.