Ths-Điện (1458)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1458

 • 337052-TT.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Trịnh, Minh Nhật;  Advisor : Phạm, Văn Trường (2023)

 • Giới thiệu động lực tham gia thử thách phân đoạn hình ảnh y tế. những tiến bộ trong phân đoạn hình ảnh y tế và các phương pháp tiếp cận sáng tạo. Trình bày các cơ sở lý thuyết cơ bản, cách tiếp cận được đề xuất và các kết quả thực nghiệm.

 • 334196-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Đức Tài;  Advisor : Nguyễn Tùng Lâm (2023)

 • Tổng quan về động cơ từ thông dọc trục AFPM; mô hình và cấu trúc điều khiển động cơ AFPM; thiết kế bộ điều khiển; điều khiển tốc độ không cảm biến.

 • 334203-TT.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Vũ Hoài Giang;  Advisor : Nguyễn Quốc Minh (2023)

 • Tổng quan về sự cố trên lưới điện truyền tải và các phương pháp phát hiện sự cố; các mô hình học máy ứng dụng trong bài toán phân tích sự cố; ứng dụng các mô hình học máy trong bài toán nhận dạng sự cố trên lưới điện IEEE 9 nút.