Ths-Điện (1184)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1184

  • item.jpg
  • -


  • Authors : Tạ Thị Chinh;  Advisor : Nguyễn Hoài Nam (2020)

  • Tổng quan về mạng nơ - ron và ứng dụng; phương pháp điều khiển dự báo dựa trên mạng nơ - ron; thiết kế bộ điều khiển dự báo cho cánh tay máy một bậc tự do.

  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors : Đỗ Thanh Tùng;  Advisor : Trần Văn Thịnh (2013)

  • Trình bày tổng quan về thiết bị điều khiển công suất trong hệ thống điện. Nêu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và tác dụng của thiết bị bù SVC. Hệ thống điều khiển thiết bị bù SVC. Khảo sát hoạt động của thiết bị bù SVC bằng phần mềm Matlab.