Ths-Điện (1427)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1427

  • 334003.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Nguyễn Lan Hương;  Advisor : Nguyễn Xuân Tùng (2022)

  • Tổng quan sự cần thiết của việc triển khai hệ thống đo xa trong lưới điện phân phối; phân tích cấu hình, chức năng của các hệ thống đo xa hiện đang sử dụng tại Công ty điện lực Hoàng Mai; đánh giá các vấn đề còn tồn tại với hệ thống đo xa tại điện lực Hoàng Mai; đánh giá mức độ ưu tiên của các ứng dụng có thể triển khai tại điện lực Hoàng Mai dựa trên dữ liệu đo đếm xa.<...