Ths-Điện (1494)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1494

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Thị Thu Yến;  Advisor : Nguyễn Tùng Lâm (2023)

 • Khái niệm, cấu tạo, phân loại cầu trục, các mô hình tác động lên hệ thống cầu trục. Mô hình toán học của cầu trục ba chiều. Phương pháp điều khiển. Mô phỏng phương pháp điều khiển trượt, điều khiển MPC.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Chất Phát;  Advisor : Nguyễn Quốc Minh (2023)

 • Tổng quan về hệ thống điện và tình hình phát triển điện gió Việt Nam và thế giới. Các mô hình học máy ứng dụng trong bài toán phát hiện sự cố tuabin gió. Áp dụng mô hình học máy để phát hiện lỗi tuabin gió.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Đỗ Văn Phương;  Advisor : Nguyễn Thu Hà (2023)

 • Tổng quan về học tăng cường, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, ứng dụng của học tăng cường trong bài toán điều khiển, các thuật toán. Lý thuyết tối ưu hóa và học tăng cường. Mô hình robot tự hành. Kết quả và mô phỏng điều khiển động học, động lực học của robot,

 • 347811.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Đặng, Hồng Vân;  Advisor : Hoàng, Sĩ Hồng (2023)

 • Tổng quan về mạng nơ ron học sâu để ước tính tư thế và kích thước phương tiện trực tiếp từ ảnh. Cơ sở lý thuyết. Thiết kế hệ thống, thử nghiệm và đánh giá: sơ đồ khối hệ thống, mô hình Al, thiết kế phần mềm , cơ sở dữ liệu, huấn luyện mô hình và kết quả thử nghiệm. Từ đó đưa ra kết luận.