Ths-Điện (1238)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1238

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Lương Anh Sơn;  Advisor : Trần Mạnh Hùng (2020)

 • Tổng quan về năng lượng mặt trời, pin mặt trời và các mô hình điện mặt trời tại Việt Nam; đánh giá tiềm năng sử dụng pin mặt trời áp mái tòa nhà NGC; tính toán thiết kế pin năng lượng mặt trời được lắp đặt tại văn phòng NGC; tính toán nghiên cứu ứng dụng và đánh giá mô phỏng hệ thống điện mặt trời tòa nhà NGC.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Cao Đức Thanh;  Advisor : Nguyễn Tùng Lâm (2020)

 • Tổng quan về hệ cuộn lại; mô hình hóa hệ thống; thiết kế bộ điều khiển cho hệ cuộn lại bằng phương pháp điều khiển backstepping; mô phỏng kết quả bằng matlab simulink.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Vũ Hữu Tỉnh;  Advisor : Nguyễn Tùng Lâm (2020)

 • Tổng quan về hệ thống tay máy đôi, ứng dụng hệ thống tay máy đôi; mô hình hóa đối tượng; thiết kế bộ điều khiển cho đối tượng; ứng dụng điều khiển đối tượng tay máy đôi đồng phẳng 4 bậc tự do; mô phỏng kiểm chứng.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Đỗ Ngọc Quý;  Advisor : Nguyễn Kiên Trung (2020)

 • Tổng quan về pin lithium và hệ thống quản lý năng lượng trên xe điện; các phương pháp ước lượng dung lượng trạng thái sạc của pin lithium; mô hình hóa pin lithium-ion và phương pháp xác định tham số mô hình; phương pháp lọc Kalman áp dụng cho ước lượng SOC; kết quả mô phỏng trên phần mềm Matllab/Simulink; kết quả trên hệ thống thực nghiệm.