Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng mô hình dao động tham số và tính toán dao động tuần hoàn của bộ truyền bánh răng nghiêng hai cấp
Authors: Nguyễn Đức Huy
Advisor: Nguyễn Phong Điền
Keywords: Bánh răng; Truyền động
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về mô hình dao động của bộ truyền bánh răng. Phương pháp tìm số nghiệm tuần hoàn của hệ dao động tham số. Ứng dụng lý thuyết vào khảo sát bộ truyền bánh răng hai cấp
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Cơ học kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2503
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

18

VIEWS & DOWNLOAD

47

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254409.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,65 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254409-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 128,93 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.