Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá sụt giảm điện áp ngắn hạn trên lưới truyền tải điện Việt Nam có xét đến phân bố sự cố các vùng
Authors: Nguyễn Hồng Phúc
Advisor: Bạch Quốc Khánh
Keywords: Mạng điện; Hệ thống điện; Chất lượng điện năng
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu tổng quan về chất lượng điện năng. Hiện tượng sụt giảm điện áp ngắn hạn và các chỉ tiêu đánh giá. Xây dựng bài toán đánh giá sụt giảm điện áp ngắn hạn trên lưới truyền tải 220kV - 500kV có xét phân bố sự cố ngắn mạch theo vùng và thời gian tác động của các thiết bị bảo vệ. Đánh giá hiện tượng sụt giảm điện áp ngắn hạn trên lưới truyền tải 220kV - 500kV có xét đến phân bố sự cố ngắn mạch theo vùng và thời gian tác động của các thiết bị bảo vệ
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2551
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

35

VIEWS & DOWNLOAD

104

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254426.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,48 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254426-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 152,62 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.