Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu đặc tính phẳng của máy phát không đồng bộ nguồn kép và đề xuất cấu trúc điều khiển trên cơ sở nguyên lý hệ phẳng
Authors: Cao Chính Hiệp
Advisor: Nguyễn Phùng Quang
Keywords: Máy phát không đồng bộ
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày khái quát về hệ phẳng. Hệ thống phát điện dùng máy phát không đồng bộ nguồn kép. Tính chất phẳng của DFIM và đề xuất cấu trúc điều khiển tựa phẳng cho DFIM. Kết quả mô phỏng.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2555
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

29

VIEWS & DOWNLOAD

34

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254032.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,19 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254032-TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 118,15 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.