Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu biện pháp ngăn chặn sụt giảm điện áp ngắn hạn
Authors: Nguyễn Trung Hưng
Advisor: Trương Ngọc Minh
Keywords: Điện áp; Sụt giảm điện áp
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về hiện tượng sụt giảm điện áp ngắn hạn trong hệ thống điện. Cấu trúc và hoạt động của DVR. Thuật toán điều khiển DVR. Ứng dụng phần mềm Matlab/Simulink mô phỏng hoạt động của DVR chống sụt áp ngắn hạn trong hệ thống điện
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2556
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

176

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254452.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,8 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254452-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 127,71 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.