Thông tin tài liệu


Title: Khởi thỏa, nghiên cứu hệ thống điều khiển tự động và điều khiển giám sát thu thập dữ liệu Scada cho quá trình sản xuất sơn nhanh Ata fast
Authors: Nguyễn Tuấn Anh
Advisor: Nguyễn Minh Hệ
Keywords: Dữ liệu Scada; Hệ thống điều khiển
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu và đối tượng công nghệ. Thiết kế hệ thống điều khiển Nhà máy sản xuất sơn Ata fast. Xây dựng hệ thống giám sát và thu thập dữ liệu cho Nhà máy pha sơn
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Điều khiển tự động và tự động hóa
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2561
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000254406.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,32 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.