Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá tiềm năng năng lượng gió của tỉnh Thanh Hóa và khả năng hòa lưới điện quốc gia
Authors: Nguyễn Hoàng Sơn
Advisor: Nguyễn Lân Tráng
Keywords: Năng lượng gió; Nghiên cứu
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về năng lượng gió và khả năng ứng dụng năng lượng gió trên thế giới. Đánh giá tiềm năng năng lượng gió của tỉnh Thanh Hóa. Giới thiệu phần mềm phân tích dự án năng lượng sạch retscreen để phân tích các chỉ tiêu kinh tế tài chính kỹ thuật của dự án phong điện Thanh Hóa
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2563
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

19

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254187.pdf
    Restricted Access
 • lu?n v?n
  • Size : 4,3 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254187-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 165,1 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.