Ths-Điện tử viễn thông (1532)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1532

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Hồng Quang;  Advisor : Lê Minh Thùy (2023)

 • Tổng quan về chế tạo ăng-ten cho hệ thống truyền năng lượng không dây và thông tin liên lạc. Thiết kế ăng-ten cho hệ thống truyền năng lượng không dây và thông tin liên lạc dải tần dưới 6Hz.Thiết kế ăng-ten dải tần mi-li-met dựa trên chất nền giấy cho truyền năng lượng không dây và thông tin liên lạc.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Lưu Ngọc Minh;  Advisor : Nguyễn Văn Đức (2023)

 • Tổng quan về ứng dụng học máy sâu vào ước lượng kênh truyền thông thủy âm. Lý thuyết phân chia đa sóng mang tần số trực giao (OFMD) cho kênh truyền thông dưới nước. Đáp ứng xung kênh truyền thủy âm. Ứng dụng của học sâu và phương pháp siêu phân tích và khôi phục ảnh cho ước luowngjj kênh truyền thủy âm.

 • 347856.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Nguyễn, Văn Trọng;  Advisor : Nguyễn, Hữu Trung (2023)

 • Tổng quan hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 5. Các nguy cơ về an toàn thông tin trong mạng 5G và giải pháp.

 • 347815.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Đỗ, Trung Kiên;  Advisor : Nguyễn, Vũ Thắng (2023)

 • Cơ sở lí thuyết về mạng nơ-ron nhân tạo và tổng quan về nhận dạng khuôn mặt. Mô hình nhận dạng khuôn mặt. Triển khai và đánh giá thử nghiệm hệ thống.

 • 337105.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Nguyễn, Đặng Sơn Lam;  Advisor : Hán, Trọng Thanh (2023)

 • Tổng quan về bài toán xử lý ảnh, về mạng phức (khái niệm, phân loại, thông số, ứng dụng. Mô hình hóa ảnh sử dụng mạng phức: mô hình hóa ảnh sử dụng mạng phức, phương pháp mô hình hóa EIP, phần tử superpixel, phương pháp lan truyền nhãn. Hướng tiếp cận đề xuất và kết quả đánh giá.

 • 337047.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Lương Quỳnh Thư;  Advisor : Nguyễn Hoàng Dũng (2023)

 • Khảo sát tổng quan và cấu trúc dữ liệu về chuẩn định dạng bản tin thông tin y tế HL7 cvà sự phát triển ứng dụng trong mạng thông tin y tế. Thiết kế thử nghiệm phần mềm tạo, đọc và tìm kiếm danh sách bệnh nhân theo chuẩn HL7 và xem xét khả năng ứng dụng bệnh án điện tử theo chuẩn định dạng bản tin thông tin y tế HL7.

 • 337082.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Lê Quang Minh;  Advisor : Nguyễn Việt Dũng (2023)

 • Tổng quan về tinh trùng và sự vận động của tinh trùng. Lý thuyết về phát hiện đối tượng trong học sâu và ứng dụng trong phát hiện khả năng di chuyển của tinh trùng. Cách tiếp cận và cài đặt thử nghiệm. Đưa ra các kết quả, đánh giá và thảo luận.

 • 337000.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Văn Hinh;  Advisor : Hán Trọng Thanh (2023)

 • Trình bày bệnh u não và tổng quan về ảnh MIR não. Các mô hình sử dụng mạng Nơ-ron tích chập - áp dụng cho chuẩn đoán ảnh MRI não. Các thuật toán tối ưu và ảnh hưởng trong quá trình huấn luyện mô hình. Thử nghiệp ứng dụng các mô hình CNN kết hợp các thuật toán tối ưu trong việc chuẩn đoán bệnh u não.