Ths-Điện tử viễn thông (1425)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1425

  • 334087-TT.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Nguyễn Đức Anh;  Advisor : Vũ Văn Yêm (2023)

  • Tổng quan về hệ thống thông tin di động 5G và ứng dụng; các mô hình suy hao truyền sóng trong thông tin di động và kỹ thuật xử lý dữ liệu trong ước lượng suy hao kênh truyền; kết quả đo kiểm 5G và ước lượng suy hao truyền sóng 5G tại khu vực thử nghiệm.

  • 334058.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Nguyễn Thị Liên;  Advisor : Nguyễn Thái Hà (2023)

  • Tổng quan về ứng dụng công nghệ thông tin ở Bệnh viện Nội tiết TW; thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý vật tư y tế tại Bệnh viện Nội tiết TW.