Ths-Điện tử viễn thông (1161)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1161

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Phạm Văn Đức;  Advisor : Nguyễn Hữu Trung (2020)

 • Tổng quan về lịch sử phát triển hệ thống mạng thông tin di động, thế hệ các mạng di động, triển khai công nghệ mạng di động thế hệ mới 5G, xu hướng kết nối vạn vật IoT; hệ thống mạng 5G; hệ sinh thái IoT; phân tích và thiết kế mô hình ứng dụng IoT.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Hà Minh Vũ;  Advisor : Trương Thu Hương (2020)

 • Tổng quan về mạng IoT; phòng chống tấn công vào lớp ứng dụng trong mạng IoT; xây dựng mô hình thực nghiệm và đánh giá.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Vương Khắc Sơn;  Advisor : Nguyễn Vũ Thắng (2020)

 • Tổng quan về bài toán nhận dạng chỗ đỗ xe ô tô; thiết kế phần cứng hệ thống nhận dạng chỗ đỗ xe ô tô; lựa chọn phần mềm cho hệ thống nhận dạng chỗ đỗ xe ô tô; kết quả và đánh giá.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Cao Thị Vân Anh;  Advisor : Nguyễn Vũ Thắng (2013)

 • Trình bày vai trò của thiết kế layout trong quá trình sản xuất IC và tình hình phát triển của lĩnh vực thiết kế IC tại Việt Nam. Tổng quan về các công nghệ chế tạo vi mạch, giới thiệu công nghệ CMOS và kiến thức cơ bản và phương pháp thiết kế layout. Đưa ra hiết kế và mô phỏng, đánh giá layout của các phần tử logic cơ bản, hướng phát triển của đề tài.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vương Hoàng Thắng;  Advisor : Nguyễn Xuân Dũng (2013)

 • Giới thiệu và nêu đặc điểm dịch vụ di động trên nền mạng 3G. phương án kỹ thuật, lộ trình triển khai hệ thống các dịch vụ trên mạng Mobifone, đưa ra kết quả đạt được trong quá trình triển khai các dịch vụ giá trị gia tăng.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Duy Thành;  Advisor : Phạm Ngọc Nam (2013)

 • Trình bày tổng quan và sự kết hợp IPv6 vào mạng cảm biến không dây thuật toán tìm vị trí mode mạng và sự cần thiết trong việc ứng dụng công nghệ WSN trong hầm mỏ. Đưa ra kết quả mô phỏng hệ thống trên hệ điều hành contiki và hướng phát triển.