Ths-Điện tử viễn thông (1161)Bạn muốn nhận thông báo về tài liệu mới của bộ sưu tập qua email?

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo "Ngày nhập " với thứ tự "Giảm dần "): Hiển thị 1-20 trong tổng số 1161 tài liệu

 • item.jpg
 • -


 • Tác giả : Phạm Văn Đức;  Người hướng dẫn : Nguyễn Hữu Trung (2020)

 • Tổng quan về lịch sử phát triển hệ thống mạng thông tin di động, thế hệ các mạng di động, triển khai công nghệ mạng di động thế hệ mới 5G, xu hướng kết nối vạn vật IoT; hệ thống mạng 5G; hệ sinh thái IoT; phân tích và thiết kế mô hình ứng dụng IoT.

 • item.jpg
 • -


 • Tác giả : Hà Minh Vũ;  Người hướng dẫn : Trương Thu Hương (2020)

 • Tổng quan về mạng IoT; phòng chống tấn công vào lớp ứng dụng trong mạng IoT; xây dựng mô hình thực nghiệm và đánh giá.

 • item.jpg
 • -


 • Tác giả : Nguyễn Văn Việt;  Người hướng dẫn : Nguyễn Phan Kiên (2020)

 • Tổng quan về phục hồi chức năng; sơ lược giải phẫu các chi, các bài tập và một số thiết bị phục hồi chức năng; thiết kế hệ thống hỗ trợ phục hồi chức năng cho bệnh nhân.

 • item.jpg
 • -


 • Tác giả : Vương Khắc Sơn;  Người hướng dẫn : Nguyễn Vũ Thắng (2020)

 • Tổng quan về bài toán nhận dạng chỗ đỗ xe ô tô; thiết kế phần cứng hệ thống nhận dạng chỗ đỗ xe ô tô; lựa chọn phần mềm cho hệ thống nhận dạng chỗ đỗ xe ô tô; kết quả và đánh giá.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Cao Thị Vân Anh;  Người hướng dẫn : Nguyễn Vũ Thắng (2013)

 • Trình bày vai trò của thiết kế layout trong quá trình sản xuất IC và tình hình phát triển của lĩnh vực thiết kế IC tại Việt Nam. Tổng quan về các công nghệ chế tạo vi mạch, giới thiệu công nghệ CMOS và kiến thức cơ bản và phương pháp thiết kế layout. Đưa ra hiết kế và mô phỏng, đánh giá layout của các phần tử logic cơ bản, hướng phát triển của đề tài.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Vương Hoàng Thắng;  Người hướng dẫn : Nguyễn Xuân Dũng (2013)

 • Giới thiệu và nêu đặc điểm dịch vụ di động trên nền mạng 3G. phương án kỹ thuật, lộ trình triển khai hệ thống các dịch vụ trên mạng Mobifone, đưa ra kết quả đạt được trong quá trình triển khai các dịch vụ giá trị gia tăng.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Nguyễn Duy Thành;  Người hướng dẫn : Phạm Ngọc Nam (2013)

 • Trình bày tổng quan và sự kết hợp IPv6 vào mạng cảm biến không dây thuật toán tìm vị trí mode mạng và sự cần thiết trong việc ứng dụng công nghệ WSN trong hầm mỏ. Đưa ra kết quả mô phỏng hệ thống trên hệ điều hành contiki và hướng phát triển.