Ths-Điện tử viễn thông (1344)Bạn muốn nhận thông báo về tài liệu mới của bộ sưu tập qua email?

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo "Ngày nhập " với thứ tự "Giảm dần "): Hiển thị 1-20 trong tổng số 1344 tài liệu

  • 310176.pdf.jpg
  • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


  • Tác giả : Hoàng, Quốc Chiến;  Người hướng dẫn : Hàn, Huy Dũng (2016)

  • Tổng quan về mật mã và các phương pháp mã hóa cơ bản. Ứng dụng mã hóa hạng nhẹ cho điều khiển thiết bị trong CAN. Mô phỏng quá trình mã hóa và giải mã LED, kết quả quá trình truyền dữ liệu trong CAN.

  • 327878-tt.pdf.jpg
  • -


  • Tác giả : Lê Nam Long;  Người hướng dẫn : Nguyễn Thu Vân (2021)

  • Tổng quan về kỹ thuật siêu âm và ảnh siêu âm; hình ảnh siêu âm tim và phân suất tống máu từ ảnh siêu âm tim; xử lí hình ảnh siêu âm tim tính phân suất tống máu.