Ths-Điện tử viễn thông (1205)Bạn muốn nhận thông báo về tài liệu mới của bộ sưu tập qua email?

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo "Ngày nhập " với thứ tự "Giảm dần "): Hiển thị 1-20 trong tổng số 1205 tài liệu

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Bùi Doãn Minh;  Người hướng dẫn : Nguyễn Tiến Dũng (2010)

 • Nghiên cứu hệ thống dạy học từ xa, các chức năng và cấu trúc của Module. Xây dựng mô hình đào tạo trực tuyến trong các trường Đại học - Cao đẳng ở Việt Nam.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Trần Lâm Tùng;  Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Đức (2010)

 • Giới thiệu về các chức năng, yêu cầu thiết kế, sơ đồ khối của hệ thống, khối xử lý dữ liệu, khối đo mực nước, giới thiệu về module GSM Q24 và khối thu phát không dây RF.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Phạm Đức Hậu;  Người hướng dẫn : Nguyễn Quốc Khương (2014)

 • Giới thiệu kênh truyền vô tuyến. Hệ thống Mimo-OFDM. Ứng dụng hệ thống Mimo-OFDM trong mạng di động 4G-LTE. Kết quả mô phỏng thực hiện

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Đinh Hải Nam;  Người hướng dẫn : Nguyễn Hữu Trung (2014)

 • Sơ lược về các hệ thống định vị điểm chính xác GPS và cảm biến quán tính, về hệ thống tích hợp PPP GPS/Mens IMU. Tổng quan về định vị điểm chính xác PPP GPS và hệ thống định vị quán tính INS. Tích hợp giữa INS và GPS. Sự tích hợp giữa định vị điểm chính xác PPP GPS và INS

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Kim Thị Phương;  Người hướng dẫn : Đào Ngọc Chiến (2015)

 • Tổng quan về hệ thống siêu cao tần, công nghệ vi dải. Cơ sở lý thuyết về đường truyền siêu cao tần; các bộ phận đường, định hướng, chia công suất; bộ ghép định hướng - 3DB vi dải. Phân tích, thiết kế và chế tạo bộ ghép định hướng - 3DB vi dải