Ths-Điện tử viễn thông (1143)Bạn muốn nhận thông báo về tài liệu mới của bộ sưu tập qua email?

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo "Ngày nhập " với thứ tự "Giảm dần "): Hiển thị 1-20 trong tổng số 1143 tài liệu

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Nguyễn Duy Thành;  Người hướng dẫn : Phạm Ngọc Nam (2013)

 • Trình bày tổng quan và sự kết hợp IPv6 vào mạng cảm biến không dây thuật toán tìm vị trí mode mạng và sự cần thiết trong việc ứng dụng công nghệ WSN trong hầm mỏ. Đưa ra kết quả mô phỏng hệ thống trên hệ điều hành contiki và hướng phát triển.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Nguyễn Đức Trung;  Người hướng dẫn : Trần Đỗ Đạt (2013)

 • Trình bày hệ thống thông tin di động GSM. Thiết kế và tối ưu hệ thống. Tối ưu hóa mạng GSM Viettel khu vực Hà Nội.

 • item.jpg
 • -


 • Tác giả : Trần Trung Tiến;  Người hướng dẫn : Nguyễn Vũ Thắng (2020)

 • Trình bày sơ đồ khối và cơ sở lý thuyết; nội suy vị trí đỗ xe và kết quả đạt được.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Lê Cao Nam;  Người hướng dẫn : Phạm Thành Công (2013)

 • Trình bày xu hướng phát triển công nghệ và dịch vụ của các mạng di động. Mô hình cấu trúc mạng 4G. Lộ trình tiến lên mạng thông tin di động thế hệ thứ 4 cho Mobifone, quy hoạch mạng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mô hình tính toán vùng phủ sóng LTE.

 • item.jpg
 • -


 • Tác giả : Bùi Công Đường;  Người hướng dẫn : Nguyễn Xuân Quyền (2020)

 • Tổng quan thiết kế bộ lọc và thiết kế bộ lọc sử dụng đường truyền vi dải; thiết kế bộ lọc thông dải điều hưởng và cải thiện các thông số bộ lọc; kết quả thực tế chế tạo, đo kiểm và căn chỉnh các thông số bộ lọc.

 • item.jpg
 • -


 • Tác giả : Nguyễn Văn Cảnh;  Người hướng dẫn : Nguyễn Ngọc Văn (2020)

 • Tổng quan hệ thống thông tin di động, các công nghệ trong mạng thông tin di động; các công nghệ quan trọng trong D2D; tối ưu tài nguyên vô tuyến khi tăng cường D2D trong mạng V2V.

 • item.jpg
 • -


 • Tác giả : Nguyễn Hoàng Anh;  Người hướng dẫn : Phùng Thị Kiều Hà (2020)

 • Tổng quan về hệ tiết niệu và các phép đo niệu động học; giới thiệu về thiết bị đo niệu động học Uromic Jive; ứng dụng của thiết bị đo niệu động học.

 • item.jpg
 • -


 • Tác giả : Bùi Văn Dĩnh;  Người hướng dẫn : Trần Anh Vũ (2020)

 • Tổng quan các thiết bị đo thăng bằng có sẵn, các phương pháp đánh giá thăng bằng; thiết kế hệ thống; hiệu chuẩn và đánh giá sai số hệ thống; thử nghiệm và kết quả.