Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Hoàng Văn Thực;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung (2016)

  • Tổng quan các hệ thống thông tin di động. Định cỡ mạng không dây, quản lý chi tiết mạng LTE, quản lý dung lượng. Ứng dụng quản lý mạng LTE cho vùng Thái Nguyên