Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Lê Anh Tuấn;  Advisor : Đỗ Hoàng Tiến (2004)

  • Tổng quan về hệ thống thông tin vệ tinh; Một số phương pháp điều chế số dùng trong thông tin vệ tinh; Trình bày các vấn đề về mã Turbo tính toán đường truyền và thiết kế trạm vệ tinh mặt đất Viettelsat 1

  • Thesis


  • Authors : Lê Anh Tuấn;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung (2010)

  • Trình bày tổng quan về định tuyến và các giao thức định tuyến. Các giao thức định tuyến trong mạng IP. Định tuyến và điều khiển lưu lượng trong mạng Core IP/ MPLS. Mô phỏng các giao thức định tuyến điều khiển bằng phần mềm Oliver