Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Đức Hùng;  Advisor : Trần Thị Ngọc Lan (2005)

  • Nghiên cứu kỹ thuật lưu lượng đa lớp MTE- Multilayer Traffic Engineering trong mạng GMPLS dựa trên kiến trúc mạng quang đa lớp nhằm đưa ra một số giải pháp trong việc khắc phục xử lý sự cố xảy ra tại lớp IP/MPLS và lớp quang cũng như cấu hình lại mạng logic để thoả mãn những biến động về lưu lượng.