Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Anh Tuấn;  Advisor : Phạm Văn Tiến (2014)

  • Tìm hiểu hệ thống RFID, các chuẩn RFID sử dụng phổ biến hiện nay trên thế giới. Mã hóa, giải mã, lập trình mã hóa Manchester. Thiết kế và thi công bộ đọc reader. Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý nhân sự. Đánh giá kết quả của hệ thống và hướng phát triển của đề tài.