Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Trung Kiên;  Advisor : Trần Đức Hân (2005)

  • Trình bày công nghệ OFDM, những kỹ thuật cấp phát kênh động; Hệ thống WiMAX và một thuật toán cấp phát kênh động mới, thuật toán cấp phát kênh động phân tán dựa trên tín hiệu bận, và qua các kết quả mô phỏng trên hệ thống WiMAX chứng minh ưu điểm của thuật toán này.

  • -


  • Authors : Nguyễn Trung Kiên;  Advisor : Nguyễn Hữu Phát (2021)

  • Tổng quan về IoT, đặc điểm và yêu cầu kỹ thuật, các ứng dụng của IoT; tổng quan về mạng cảm biến không dây; phương pháp giảm nghẽn trong thu thập dữ liệu của mạng cảm biến không dây; mô phỏng và đánh giá kết quả giao thức DMAC.