Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Tuấn Anh;  Advisor : Đỗ Xuân Thụ (2009)

  • Trình bày hiện trạng và sự cần thiết nâng cấp mạng Hà Nội. Các công nghệ được áp dụng. Giải pháp cho mạng Hà Nội