Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Ngọc An;  Advisor : Trịnh Quang Đức (2016)

  • Tính chất của ánh sáng khả kiến và vai trò của ánh sáng khả kiến trong y học, mô hình các quang phổ tiêu biểu, các phương pháp tách bước sóng, các phương pháp đo phổ. Thiết kế mô hình hệ thống. Thiết kế buồng đo, đường quang cho hệ thống, khe tán xạ. Thử nghiệm với Halogen, đèn compact 11w, led chiếu sáng, laser 635nm.

  • Thesis


  • Authors : Phạm Lê Vân;  Advisor : Nguyễn Phan Kiên (2018)

  • Trình bày các phương pháp đếm tế bào phổ biến hiện nay. Lý thuyết lập công thức máu. Thiết kế và chế tạo máy đếm công thức bạch cầu. Kết quả và phương hướng phát triển