Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Hoàng Văn Thực;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung (2016)

  • Tổng quan các hệ thống thông tin di động. Định cỡ mạng không dây, quản lý chi tiết mạng LTE, quản lý dung lượng. Ứng dụng quản lý mạng LTE cho vùng Thái Nguyên

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Đức Nam;  Advisor : Hoàng Phương Chi (2016)

  • Giới thiệu về mạng truy nhập quang FTTx. Tổng quan về các chuẩn mạng PON. Cấu trúc mạng phân phối cáp quang FTTx/GPON của VNPT Hà Nội. Tính toán, thiết kế một số tuyến quang FTTH tại thành phố Hà Nội.