Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Sỹ Hiệp;  Advisor : Nguyễn Tiến Dũng (2016)

 • Giới thiệu chung về nhịp tim, phương pháp xác định nhịp tim. một số thiết bị điện tử đo nhịp tim trên thị trường, về kit vi điều khiển arduino. Thiết kế hệ thống đo nhịp tim

 • Thesis


 • Authors : Phạm Việt Ánh;  Advisor : Trần Minh Trung (2016)

 • Tìm hiểu tổng quan về giải pháp mạng phân phối nội dung (CDN). Nghiên cứu các kỹ thuật sử dụng trong giải pháp CDN. Quản lý nội dung Multimedia trong hạ tầng mạng phân phối nội dung CDN. Đề xuất giải pháp CDN cho dịch vụ GTGT trên MYTV của VNPT.

 • Thesis


 • Authors : Phạm Đức Thuận;  Advisor : Đỗ Hoàng Tiến (2004)

 • Trình bày tổng quan về chuyển mạch nhãn da giao thức; chất lượng dịch vụ và kỹ thuật lưu lượng trong MPLS; GMPLS

 • Thesis


 • Authors : Tạ Quốc Ưng;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2004)

 • Trình bày kiến thức cơ bản về đa sóng mạng; Giới thiệu hệ thống CFDM, hệ thống MC - CDMA;Mô phỏng hệ thống MC - CDMA