Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Lê Xuân Thành;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung (2005)

  • Trình bày cơ sở lý thuyết mạng CDMA; Nguyên lý đa truy nhập phân chia theo mã CDMA; Từ đó đi đến thiết kế, xây dựng , quy hoạch và triển khai mạng CDMA2000 1x thực tế, có tính khả thi.

  • Thesis


  • Authors : Vũ Tuấn Anh;  Advisor : Nguyễn Văn Khang (2008)

  • Tổng quan về thông tin di động và công nghệ đa truy nhập (CDMA). Nguyên lý cơ bản tạo thành công nghệ CDMA là kỹ thuật trải phổ. Các đặc điểm, ứng dụng của công nghệ CDMA trong thông tin di động.