Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Trần Quang Hùng;  Advisor : Ngô Hồng Sơn (2012)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết của đề tài. Các vấn đề của TCP trong các mạng OBS. Mô phỏng và kết quả đạt được.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Bình Dương;  Advisor : Nguyễn Hữu Trung (2012)

 • Giới thiệu chung về kỹ thuật trải phổ. Các hệ thống CDMA đa sóng mang. Một số hướng nghiên cứu về các hệ thống thông tin trải phổ.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Cường;  Advisor : Nguyễn Xuân Dũng (2012)

 • Trình bày tổng quan về công nghệ Wimax. Tính cần thiết của việc xây dựng quy chuẩn kỹ thuật cho thiết bị đầu cuối Wimax di động. Tình hình tiêu chuẩn hóa thiết bị đầu cuối Wimax di động. Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật cho thiết bị đầu cuối Wimax tại Việt Nam.

 • Thesis


 • Authors : Phạm Trung Thành;  Advisor : Nguyễn Vũ Sơn (2012)

 • Trình bày về hệ thống thông tin quang WDM. Công nghệ truyền số liệu trong mạng toàn quang. Điều khiển trong mạng IP/WDM. Kỹ thuật điều khiển lưu lượng trong mạng IP/WDM. Phát triển mạng truyền dẫn thế hệ.

 • Thesis


 • Authors : Hoàng Thanh Dũng;  Advisor : Phạm Hải Đăng (2011)

 • Trình bày tổng quan về hệ thống thông tin di động thứ 3 WCDMA. Antenna. Lý thuyết tối ưu sóng vô tuyến. Tối ưu mạng vô tuyến trong thực

 • Thesis


 • Authors : NguyễnTrọng Hùng;  Advisor : Lâm Hồng Thạch (2012)

 • Trình bày hệ thống truy nhập vô tuyến UMTS. Các vấn đề chính của quy hoạch và tối ưu hệ thống. Thực hiện tối ưu mạng 3G tại RNC_1014_NAN thuộc 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tính năm 2011. Phân tích và xử lý các lỗi thường gặp.

 • Thesis


 • Authors : Đỗ Tuấn Anh;  Advisor : Nguyễn Hữu Trung (2010)

 • Trình bày về mã Turbo. Giải mã Turbo. Các DSP khả trình trong máy tay cầm tay hai chế độ (2G và 3G). Các DSP khả trình cho các modem trạm gốc 3G. Chương trình mô phỏng và kết quả