Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Đặng Công Tiến;  Advisor : Phạm Ngọc Nam (2011)

 • Giới thiệu về FPGA và các bước thiết kế với FPGA. Nền tảng NetFPGA. Xây dựng bộ chuyển mạch Openflow trên nền tảng NetFPGA. Kết quả tổng hợp và chạy mô phỏng chuyển mạch Openflow

 • Thesis


 • Authors : Dương Thị Bích Hồng;  Advisor : Nguyễn Viết Nguyên (2010)

 • Trình bày tổng quan về chuyển mạch nhãn đa giao thức tổng quát - GMPLS. Định tuyến GMPLS. Các ứng dụng của GMPLS

 • Thesis


 • Authors : Phan Đức Chính;  Advisor : Vũ Văn Yêm (2008)

 • Tổng quan về hệ thống điều chế đa sóng mang trực giao ( OFDM ), kỹ thuật đa anten phát và đa anten thu (MIMO). Hệ thống công nghệ không dây băng rộng di động ( WiMax) thiết kế và triển khai tại Huế của Tập đoàn Bưu chính viễn thông.

 • Thesis


 • Authors : Đinh Thị Thanh Hải;  Advisor : Phạm Minh Hà (2008)

 • Tổng quan về mạng di động, chuẩn hoá mạng di động 4G dựa trên 3G. Giới thiệu mạng di động 4G, các công nghệ quan trọng áp dụng cho 4G.