Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Phạm Thị Quỳnh;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2005)

 • Giới thiệu tổng quan về công nghệ phần mềm hướng thành phần và độ đo phần mềm, độ đo khả năng tích hợp của thành phần, độ đo khả năng tái sử dụng của thành phần, xây dựng độ đo thành phần tổng quát

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đức Toàn;  Advisor : Nguyễn Chấn Hùng (2011)

 • Trình bày tổng quan về mạng không dây. Wireless mesh network. Giao thức OLSR. Đánh giá hiệu năng của giao thức định tuyến OLSR.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Nhung;  Advisor : Trần Văn Cúc (2011)

 • Trình bày về mạng thông tin VoIP. Giao thức IP và giải pháp truyền thoại qua IP. Báo hiệu trong VoIP. Các loại hình dịch vụ VoIP và tình hình phát triển tại Việt Nam. Thiết kế phần cứng điện thoại IP Phone.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Minh Quân;  Advisor : Đỗ Hoàng Tiến (2006)

 • Giới thiệu VoIP, các chuẩn, giao thức trong VoIP, kỹ thuật nén tín hiệu thoại, chất lượng dịch vụ và giới thiệu một số thiết bị đo kiểm VoIP.

 • Thesis


 • Authors : Vũ Khoa;  Advisor : Trần Thị Ngọc Lan (2006)

 • Giới thiệu xu thế phát triển của công nghệ IP, WDM và các giải pháp trung gian truyền tải IP trên mạng WDM. Truyền tải lưu lượng Ip over WDM. Đ iều khiển mạng IP over WDM. Khả năng tồn tại trong mạng IP over WDM.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Bình Dương;  Advisor : Nguyễn Hữu Trung (2012)

 • Giới thiệu chung về kỹ thuật trải phổ. Các hệ thống CDMA đa sóng mang. Một số hướng nghiên cứu về các hệ thống thông tin trải phổ.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Việt Toàn;  Advisor : Nguyễn Vũ Sơn (2012)

 • Giới thiệu công nghệ LTE. Kiến trúc mạng và truy nhập vô tuyến trong LTE. Các giao thức và kênh trong LTE. Chuyển giao và quản lý tài nguyên vô tuyến trong LTE. Tình hình triển khai LTE trên thế giới và tại Việt Nam.

 • Thesis


 • Authors : Hoàng Văn Thắng;  Advisor : Nguyễn Hoàng Hải (2013)

 • Giới thiệu về hệ thống thông tin di động. Mạng GSM và giải pháp nâng cấp lên 3G. Công nghệ di động thế hệ ba W-CDMA. Quy hoạch và tối ưu mạng W-CDMA.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Bá Chiến;  Advisor : Phạm Thành Công (2013)

 • Giới thiệu các vấn đề chung của đề tài. Các kỹ thuật sử dụng trong hệ thống LTE. Kỹ thuật Mimo. Mô phỏng. Triển khai thử nghiệm LTE tại Viettel.