Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Hải Yến;  Advisor : Nguyễn Tiến Dũng; Bùi Việt Khôi (2014)

 • Tổng quan về quản lý thư viện, cơ cấu tổ chức và quy trình nghiệp vụ của thư viện. Ứng dụng kết hợp công nghệ RFID và mô hình mạng vào quản lý thư viện. Phân tích và thiết kế hệ thống, xây dựng phần mềm. Kết quả thiết lập cấu hình hệ thống, thử nghiệm chức năng hệ thống.

 • Thesis


 • Authors : NguyễnTrọng Hùng;  Advisor : Lâm Hồng Thạch (2012)

 • Trình bày hệ thống truy nhập vô tuyến UMTS. Các vấn đề chính của quy hoạch và tối ưu hệ thống. Thực hiện tối ưu mạng 3G tại RNC_1014_NAN thuộc 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tính năm 2011. Phân tích và xử lý các lỗi thường gặp.

 • Thesis


 • Authors : Vũ Thanh Tùng;  Advisor : Phạm Doãn Tĩnh (2015)

 • Giới thiệu công nghệ và các đặc điểm kĩ thuật của mạng LTE. Phương thức chuyển giao trong mạng LTE. Tương lai sử dụng công nghệ LTE trên thế giới và ứng dụng công nghệ LTE ở Việt Nam.

 • Thesis


 • Authors : Dương Thị Bích Hồng;  Advisor : Nguyễn Viết Nguyên (2010)

 • Trình bày tổng quan về chuyển mạch nhãn đa giao thức tổng quát - GMPLS. Định tuyến GMPLS. Các ứng dụng của GMPLS