Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Đức Nam;  Advisor : Hoàng Phương Chi (2016)

  • Giới thiệu về mạng truy nhập quang FTTx. Tổng quan về các chuẩn mạng PON. Cấu trúc mạng phân phối cáp quang FTTx/GPON của VNPT Hà Nội. Tính toán, thiết kế một số tuyến quang FTTH tại thành phố Hà Nội.