Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Chu Thế Huy;  Advisor : Nguyễn Văn Đức (2013)

 • Trình bày các cách tiếp cận đối với thông tin dưới nước. Đặc tính kênh thông tin dưới nước. Khảo sát đặc điểm vùng biển Việt Nam. Phần mềm tính toán suy hao kênh truyền dưới nước

 • Thesis


 • Authors : Lê Thái Long;  Advisor : Nguyễn Vũ Sơn (2013)

 • Trình bày tổng quan về mạng không dây. Các phương pháp bảo mật trong mạng Wifi. Các kỹ thuật tấn công mạng Wifi và biện pháp phòng chống. Mô phỏng hệ thống dùng Radius server xác thực cho các user nối mạng

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thắm;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung (2013)

 • Trình bày tổng quan các kỹ thuật nén trong mã hóa âm thanh. Cơ sở lý thuyết biến đổi Wavelet. Biến đổi Wavelet. Ứng dụng nén âm thanh sử dụng biến đổi Wavelet

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thái Bình;  Advisor : Nguyễn Đức Minh (2013)

 • Tổng quan về kiểm định hình thức phần cứng; Kiểm chứng hình thức; Phát triển chương trình tạo ROBĐ mạch LOGIC biểu diễn bằng FCK.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Hải Yến;  Advisor : Nguyễn Tiến Dũng; Bùi Việt Khôi (2014)

 • Tổng quan về quản lý thư viện, cơ cấu tổ chức và quy trình nghiệp vụ của thư viện. Ứng dụng kết hợp công nghệ RFID và mô hình mạng vào quản lý thư viện. Phân tích và thiết kế hệ thống, xây dựng phần mềm. Kết quả thiết lập cấu hình hệ thống, thử nghiệm chức năng hệ thống.