Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Phạm Việt Ánh;  Advisor : Trần Minh Trung (2016)

  • Tìm hiểu tổng quan về giải pháp mạng phân phối nội dung (CDN). Nghiên cứu các kỹ thuật sử dụng trong giải pháp CDN. Quản lý nội dung Multimedia trong hạ tầng mạng phân phối nội dung CDN. Đề xuất giải pháp CDN cho dịch vụ GTGT trên MYTV của VNPT.

  • Thesis


  • Authors : Trương Thị Phương Anh;  Advisor : Nguyễn Thị Mai Chi (2016)

  • Cơ sở lý luận về tín dụng và chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại. Nêu thực trạng chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình. Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Đức Trọng;;  Advisor : Nguyễn Hữu Trung (2016)

  • Giới thiệu về hệ thống truyền hình số HDTV. Nghiên cứu các công nghệ và kỹ thuật nén dùng trong HDTV.Truyền dẫn phát sóng tín hiệu truyền hình HDTV theo tiêu chuẩn DVB và công nghệ mạng đơn tần SFN. Tình hình phát triển HDTV tại Việt Nam, tình hình triển khai số hóa truyền hình tại Việt Nam và kết quả đo kiểm thực tế theo tiêu chuẩn DVB-T2.