Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Cao Thị Vân Anh;  Advisor : Nguyễn Vũ Thắng (2013)

 • Trình bày vai trò của thiết kế layout trong quá trình sản xuất IC và tình hình phát triển của lĩnh vực thiết kế IC tại Việt Nam. Tổng quan về các công nghệ chế tạo vi mạch, giới thiệu công nghệ CMOS và kiến thức cơ bản và phương pháp thiết kế layout. Đưa ra hiết kế và mô phỏng, đánh giá layout của các phần tử logic cơ bản, hướng phát triển của đề tài.

 • Thesis


 • Authors : Vương Hoàng Thắng;  Advisor : Nguyễn Xuân Dũng (2013)

 • Giới thiệu và nêu đặc điểm dịch vụ di động trên nền mạng 3G. phương án kỹ thuật, lộ trình triển khai hệ thống các dịch vụ trên mạng Mobifone, đưa ra kết quả đạt được trong quá trình triển khai các dịch vụ giá trị gia tăng.

 • -


 • Authors : Phạm Văn Đức;  Advisor : Nguyễn Hữu Trung (2020)

 • Tổng quan về lịch sử phát triển hệ thống mạng thông tin di động, thế hệ các mạng di động, triển khai công nghệ mạng di động thế hệ mới 5G, xu hướng kết nối vạn vật IoT; hệ thống mạng 5G; hệ sinh thái IoT; phân tích và thiết kế mô hình ứng dụng IoT.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Trọng Mạnh;  Advisor : Hồ Khánh Lâm (2013)

 • Trình bày tổng quan hệ thống thông tin di động 3G. Các kỹ thuật trong WCDMA. Kỹ thuật chuyển giao trong mạng 3G. Ảnh hưởng của chuyển giao mềm tới dung lượng mạng.