Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Trương Quốc Hoài;  Advisor : Nguyễn Hào Quang (2016)

 • Tổng quan về thiết bị X quang tăng sáng truyền hình; hệ thống hiển thị hình ảnh; bộ kiểm soát chiếu xạ tự động; các loại x quang tăng sáng truyền hình; các yếu tố ảnh hưởng đến liều bệnh nhân trong x quang tăng sáng truyền hình. Nêu phương pháp thực nghiệm. Kết quả đánh giá liều bệnh nhân, liều cơ quan, liều hiệu dụng; rủi ro đối với bệnh nhân trong X quang tăng sáng truyền hình, khuyến cáo...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Sỹ Hiệp;  Advisor : Nguyễn Tiến Dũng (2016)

 • Giới thiệu chung về nhịp tim, phương pháp xác định nhịp tim. một số thiết bị điện tử đo nhịp tim trên thị trường, về kit vi điều khiển arduino. Thiết kế hệ thống đo nhịp tim

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Ngọc An;  Advisor : Trịnh Quang Đức (2016)

 • Tính chất của ánh sáng khả kiến và vai trò của ánh sáng khả kiến trong y học, mô hình các quang phổ tiêu biểu, các phương pháp tách bước sóng, các phương pháp đo phổ. Thiết kế mô hình hệ thống. Thiết kế buồng đo, đường quang cho hệ thống, khe tán xạ. Thử nghiệm với Halogen, đèn compact 11w, led chiếu sáng, laser 635nm.

 • Thesis


 • Authors : Phạm Lê Vân;  Advisor : Nguyễn Phan Kiên (2018)

 • Trình bày các phương pháp đếm tế bào phổ biến hiện nay. Lý thuyết lập công thức máu. Thiết kế và chế tạo máy đếm công thức bạch cầu. Kết quả và phương hướng phát triển

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đức Hiếu;  Advisor : Hoàng Mạnh Thắng (2016)

 • Tổng quan về mạng không dây. Các chuẩn IEEE 802.11. Thực hiện tấn công lỗ đen và giải pháp phòng chống