Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Vũ Quang Hiển;  Advisor : Hoàng Mạnh Thắng (2017)

  • Cơ sở lý thuyết hệ thống thông tin di động; các định nghĩa về quá trình quản lý thuê bao. Quá trình quản lý thuê bao. Phân tích và đánh giá các KPI của các nhà mạng viễn thông.