Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • -


  • Authors : Hoàng Ngọc Khuê;  Advisor : Trần Thị Ngọc Lan (2018)

  • Tìm hiểu hệ thống tự động hóa quản lý tòa nhà. Nghiên cứu hệ thống quản lý tòa nhà các hãng nổi tiếng trên thế giới. Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho tòa nhà sử dụng phần mềm ecodial. Sử dụng ecodial thiết kế TT hành chính TP. Đà Nẵng.

  • -


  • Authors : Bùi Công Sơn;  Advisor : Nguyễn Văn Khang (2019)

  • Tổng quan sự phát triển từ mạng 1G đến mạng 5G. Mạng máy thông tin di động 4G. Giải pháp tối ưu tham số vùng phủ sóng cho mạng 4G của VIETTEL

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Huy Hoàng;  Advisor : Võ Lê Cường (2016)

  • Cơ sở y học của thiết bị trị liệu. Thiết kế máy trị liệu đa năng satl 1.0. Chế tạo thử nghiệm, kết quả đo trên khối điện châm và trên khối siêu âm