Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Trí Phương;  Advisor : Nguyễn Thành Chuyên (2016)

 • Giới thiệu thông tin vệ tinh và truyền dẫn quan trong không gian tự do-FSO. Mô tả hệ thống truyền dẫn quan trong không gian tự do FSO. Kênh truyền, các yếu tố thời tiết và ảnh hưởng của chúng lên tín hiệu. Tính toán chi tiết ảnh hưởng của kênh truyền lên tín hiệu

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Minh Đức;  Advisor : Trương Thu Hương (2015)

 • Tổng quan về công nghệ Openflow/SDN. Thiết kế hệ thống và cài đặt công cụ. Các module quan trọng và các kịch bản mô phỏng để thử nghiệm hệ thống. Thời gian xử lý của hệ thống và đánh giá kết quả

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Bá Linh;  Advisor : Nguyễn Tài Hưng (2017)

 • Tổng quan về nhà thông minh. An ninh trong nhà thông minh. Giải pháp an ninh cho nhà thông minh. Xây dựng mô hình nhà thông minh.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Mạnh Cường;  Advisor : Nguyễn Văn Khang (2017)

 • Tổng quan về công nghệ IPTV. Cơ sở nền tảng của công nghệ. Giải pháp triển khai mạng IPTV tại Nam Định.