Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Việt Hà;  Advisor : Đỗ Hoàng Tiến (2004)

  • Trình bày trích lược sơ bộ đôi nét về cấu trúc của CDMA dp S-fone triển khai, tiêu chuẩn IS-2000 và quản lý tối ưu mạng thông tin di động CDMA

  • Thesis


  • Authors : Tạ Hoàng Hiệp;  Advisor : Nguyễn Nam Quân (2004)

  • Giới thiệu khái quát về mạng UMTS, công nghệ UMTS, nguyên lý của quá trình quy hoạch và tối ưu hóa mạng UMTS, giải pháp cho quá trình tiến lên 3G cho các mạng ĐTDĐ trong nước