Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Vũ Duy Hải;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2004)

 • Trình bày tổng quan về câú trúc chung của hệ thống thông tin y tế và quá trình kết nối mạng thông tin trong đó, các thành phần chính trong hệ thống lưu trữ và truyền thông ảnh PACS, ứng dụng trong y tế và hướng nghiên cứu phát triển PACS tương lai.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Trường Giang;  Advisor : Hồ Anh Túy (2004)

 • Giới thiệu kỹ thuật mã hoá video, các chuẩn nén video số

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Tú Anh;  Advisor : Nguyễn Viết Nguyên (2004)

 • iới thiêu tổng quan về mạng TCP/IP, an toàn thông tin trên mạng, một số giải pháp an ninh mạng cụ thể, đề xuất giải pháp bảo mật cho hệ thống mạng ngân hàng đầu tư và phát triển VN - BIDV

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Phúc;  Advisor : Đoàn Nhân Lộ (2004)

 • Giới thiệu mạng thế hệ sau và công nghệ chuyển mạch mềm, đặc điểm và kiến trúc mạng NGN, các giao thức báo hiệu và điều khiển trong hệ thống chuyển mạch mềm, giao thức báo hiệu giữa chuyển mạch mềm và mạch báo hiệu số 7, mô hình giao tiếp dịch vụ và phát triển ứng dụng trong hệ thống chuỷên mạch mềm, giới thiệu giải pháp Surpass của Siemen và tình hình triển khai mạng NGN ở Việt Nam.

 • Thesis


 • Authors : Đào Minh Hưng;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung (2004)

 • Trình bày khái quát về lọc số quang; Xử lý tín hiệu trong hệ thống quang; Các bộ lọc quang đơn tầng; các cấu trúc bộ lọc quang ma và AR đơn tầng; Các bộ lọc ARMA đa tầng; Những giải pháp ứng dụng bộ lọc số quang.

 • Thesis


 • Authors : Triệu Mạnh Hoàn;  Advisor : Nguyễn Phương (2004)

 • Giới thiệu sóng con và phân tích sóng con đa phân giải, lý thuyết sóng con, đánh giá tích phân sóng con, ngoại suy sóng con và các bài toán biên, biến đổi sóng con rời rạc không hiệu ứng biên, ứng dụng trong kỹ thuật nén ảnh