Tìm kiếm nâng cao

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Lê Anh Tuấn;  Advisor : Đỗ Hoàng Tiến (2004)

  • Tổng quan về hệ thống thông tin vệ tinh; Một số phương pháp điều chế số dùng trong thông tin vệ tinh; Trình bày các vấn đề về mã Turbo tính toán đường truyền và thiết kế trạm vệ tinh mặt đất Viettelsat 1