Tìm kiếm nâng cao

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Lê Anh Tuấn;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung (2010)

  • Trình bày tổng quan về định tuyến và các giao thức định tuyến. Các giao thức định tuyến trong mạng IP. Định tuyến và điều khiển lưu lượng trong mạng Core IP/ MPLS. Mô phỏng các giao thức định tuyến điều khiển bằng phần mềm Oliver