Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Minh Đức;  Advisor : Trương Thu Hương (2015)

  • Tổng quan về công nghệ Openflow/SDN. Thiết kế hệ thống và cài đặt công cụ. Các module quan trọng và các kịch bản mô phỏng để thử nghiệm hệ thống. Thời gian xử lý của hệ thống và đánh giá kết quả

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Minh Đức;  Advisor : Hoàng Minh Sơn (2008)

  • Nghiên cứu sơ đồ công nghệ và bài toán điều khiển Dry Gas Seal của máy nén khí. Xây dựng mô hình đối tượng bằng phương pháp lý thuyết hoặc thực nghiệm. Xây dựng sách lược điều khiển phù hợp. Thiết kế các bộ điều khiển, mô phỏng kiểm chứng kết quả