Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Phạm Xuân Lộc;  Advisor : Nguyễn Hoàng Dũng (2017)

 • Tổng quan về hệ thống, các lợi ích khi sử dụng thiết bị điều khiển các thiết bị điện từ xa. Nghiên cứu lý thuyết, các công cụ và linh kiện được sử dụng. Nghiên cứu thiết kế và hoàn thiện hệ thống.

 • Thesis


 • Authors : Trần Trường Phan;  Advisor : Phạm Ngọc Nam (2011)

 • Trình bày tổng quan các vấn đề của đề tài. Thiết kế phần cứng. Thiết kế phần mềm. Quá trình thực hiện.

 • Thesis


 • Authors : Hồ Xuân Huy;  Advisor : Nguyễn Nam Quân (2009)

 • Tổng quan về bảo mật. Các dịch vụ ngân hàng và internet banking. Yêu cầu bảo mật trong ngân hàng. Ứng dụng bảo mật internet banking.

 • Thesis


 • Authors : Tô Quang Vinh;  Advisor : Hồ Anh Túy (2009)

 • Mạng máy tính không dây. Giải pháp bảo mật trong mạng máy tính không dây. Đè xuất các giải pháp mạng khong dây áp dụng cho trường đại học.

 • Thesis


 • Authors : Trần Duy Thanh;  Advisor : Nguyễn Trấn Hùng (2011)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết về WLAN. Mô hình phát triển mạng WLAN. Hệ thống xác thực 802.11. Kết quả đạt được và hướng phát triển. Tác giả trình bày các kết luận.