Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Phúc;  Advisor : Đoàn Nhân Lộ (2004)

 • Giới thiệu mạng thế hệ sau và công nghệ chuyển mạch mềm, đặc điểm và kiến trúc mạng NGN, các giao thức báo hiệu và điều khiển trong hệ thống chuyển mạch mềm, giao thức báo hiệu giữa chuyển mạch mềm và mạch báo hiệu số 7, mô hình giao tiếp dịch vụ và phát triển ứng dụng trong hệ thống chuỷên mạch mềm, giới thiệu giải pháp Surpass của Siemen và tình hình triển khai mạng NGN ở Việt Nam.

 • Thesis


 • Authors : Phan Việt Anh;  Advisor : Trần Thị Ngọc Anh (2015)

 • Tổng quan về chuyển mạch nhãn đa giao thức tổng quát GMPLS. Tổng quan về khôi phục mạng. Khôi phục lớp đa lớp trong mạng GMPLS. Đánh giá hiệu năng khôi phục của mạng GMPLS.

 • Thesis


 • Authors : Lê Việt Hùng;  Advisor : Nguyễn Viết Nguyên (2011)

 • Giới thiệu chung về công nghệ chuyển mạch mềm. Công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức. Công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức tổng quát (GMPLS). Xây dựng mô hình thử nghiệm bản tin báo hiệu RSVP-TE/GMPLS.

 • Thesis


 • Authors : Bùi Thị Thu Hiền;  Advisor : Trần Văn Cúc (2008)

 • Tổng quan về sự phát triển các hệ thống thông tin di động. Giải pháp chuyển mạch mềm và cách thức triển khai giải pháp trong mạng thông tin di động thế hệ thứ ba WCDMA.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hoài Nam;  Advisor : Nguyễn Viết Nguyên (2010)

 • Trình bày về mạng thế hệ kế tiếp - NGN và công nghệ chuyển mạch mềm - Softswith. Tổng quan về phân hệ đa phương tiện IP - IP multimedia subsystem. Triển khai mạng NGN với giải pháp IMS của hãng Alcatel - Lucent. Kết nối hệ thống mạng NGN Alcatel - Lucent với thiết bị Huawei

 • Thesis


 • Authors : Phạm Đức Thuận;  Advisor : Đỗ Hoàng Tiến (2004)

 • Trình bày tổng quan về chuyển mạch nhãn da giao thức; chất lượng dịch vụ và kỹ thuật lưu lượng trong MPLS; GMPLS