Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Phạm Huy Hoàng;  Advisor : Lê Dũng (2015)

 • Giới thiệu các thành phần và mô hình hoạt động trong LBS. Sơ lược về kỹ thuật lập trình trên máy chủ: PHP và MySQL; kỹ thuật lập trình trên máy khách: Android. Tài liệu phân tích và thiết kế chương trình theo phương pháp hướng đối tượng

 • Thesis


 • Authors : Vũ Quang Hưng;  Advisor : Trương Thu Hương (2011)

 • Trình bày các vấn đề về mạng viễn thông. Kiến trúc IMS. IPTV trên IMS trên IMS và thực tế triển khai tại VNPT. Mô phỏng IMS và kết quả. Tổng kết và hướng phát triển

 • Thesis


 • Authors : Trần Quang Thắng;  Advisor : Nguyễn Đức Minh (2011)

 • Giới thiệu chung về IPTV, khảo sát tình hình phát triển IPTV trên thế giới và ở Việt Nam. Giới thiệu về hiện trạng mạng viễn thông Hà Nam và nền tảng mạng cho việc triển khai dịch vụ MyTV. Tình hình tiêu chuẩn hóa IPTV. Phương pháp đo đánh giá chất lượng dịch vụ IPTV. Đo kiểm đánh giá thực tế dịch vụ IPTV tại Hà Nam.

 • Thesis


 • Authors : Bounkham Khalusy;  Advisor : Nguyễn Tiến Dũng (2007)

 • Tổng quan mạng thông tin di động mặt đất công cộng. Các thông số chất lượng của mạng GSM. Nghiên cứu công trình nâng cao chất lượng phủ sóng thông tin di động bên trong toà nhà tại khu liên hợp thể thao quốc gia Hà Nội. Tình hình mạng thông tin di động tại nước CHDCND Lào