Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Lê Minh Đông;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2016)

 • Tổng quan về tim và thông số huyết động. Các phương pháp đo thông số huyết động. Đo thông số huyết động bằng siêu âm Doppler. Thiết bị đo thông số huyết động không xâm lấn dựa trên nguyên lý siêu âm Doppler (USCOM)

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thái Bình;  Advisor : Nguyễn Đức Minh (2013)

 • Tổng quan về kiểm định hình thức phần cứng; Kiểm chứng hình thức; Phát triển chương trình tạo ROBĐ mạch LOGIC biểu diễn bằng FCK.

 • Thesis


 • Authors : Dương Xuân Hiến;  Advisor : Nguyễn Văn Khang (2007)

 • Tổng quan hệ thống SCADA((điều khiển giám sát và thu thập số liệu). Hiện trạng hệ thống SCADAvà hệ thống viễn thông điện lực. Giải pháp xây dựng hệ thống điều khiển tích hợp trạm biến áp cho tập đoàn điện lực Việt Nam.

 • Thesis


 • Authors : Lê Viết Hiếu;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2007)

 • Trình bày một số vấn đề cơ bản của truyền sóng vô tuyến, các mô hình suy hao, công nghệ trải phổ trong CDMA và ứng dụng trong di động; các bài toán kỹ thuật liên quan tới việc quy hoạch và tối ưu hoá mạng CDMA, quy trình thiết kế cho mạng vô tuyến và một số vấn đề về tối ưu hoá mạng CDMA.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Thắng;  Advisor : Vũ Văn Yêm (2012)

 • Trình bày tổng quan về hệ thống thông tin vô tuyến Mimo. Một số phương pháp tách sóng và cân bằng kênh trong hệ thống thông tin vô tuyến Mimo. Các phương pháp ước lượng kênh truyền trong hệ thống thông tin vô tuyến Mimo. Phương pháp cân bằng kênh mù cho kênh truyền Mimo.

 • Thesis


 • Authors : Đoàn Minh Đức;  Advisor : Đặng Quang Hiếu (2013)

 • Giới thiệu công nghệ UWB, WPAN; Chuẩn IEE 802.15.4A; Nghiên cứu định vị với bộ chuẩn xác cao sử dụng công nghệ UWB/IEEE 902.15.4A.