Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Phạm Huy Hoàng;  Advisor : Lê Dũng (2015)

 • Giới thiệu các thành phần và mô hình hoạt động trong LBS. Sơ lược về kỹ thuật lập trình trên máy chủ: PHP và MySQL; kỹ thuật lập trình trên máy khách: Android. Tài liệu phân tích và thiết kế chương trình theo phương pháp hướng đối tượng

 • Thesis


 • Authors : Bùi Văn Điệu;  Advisor : Phạm Nguyễn Thanh Loan (2017)

 • Tổng quan về lịch sử nghiên cứu việc tiết kiệm năng lượng trên thiết bị android. Mô tả chi tiết về mô hình, cách thức và thành phần được sử dụng trong việc đo đạc và phân tích năng lượng của thiết bị android. Tìm hiểu về chuẩn 3G, webkit. Triển khai việc thực hiện trên code, tiến hành đo đạc và so sánh sự thay đổi trong việc sử dụng năng lượng so với trước khi tiến hành tối ưu. Nêu...

 • Thesis


 • Authors : Phạm Ngọc Quốc Anh;  Advisor : Nguyễn Vũ Thắng (2017)

 • Tổng quan về chuẩn nén video H.265/HEVC. Dự đoán trong ảnh (intra-prediction). Khối dự đoán trong ảnh cho khối PU 4X4. Kết quả thực hiện khối tính toán dự đoán pixel 4x4, tính toán SAD, quyết định best-mode.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Phúc Khánh;  Advisor : Phạm Ngọc Nam (2017)

 • Giới thiệu về IoT, kiến trúc tham khảo hệ thống IoT của Cisco, xu hương phát triển của IoT. Thiết kế hệ thống phần cứng, phần mềm cũng như các chuẩn giao tiếp sử dụng để thiết kế lên mạng lưới. Các bước xây dựng các khối chức năng bao gồm phần cứng, phần mềm, xây dựng cơ chế điều khiển phối hợp làm việc giữa các khối trong hệ thống.

 • Thesis


 • Authors : Trần Quang Chiến;  Advisor : Ngô Vũ Đức (2015)

 • Cơ sở về nén tín hiệu video và các kĩ thuật nén video. Các chuẩn nén thuộc họ MPEC trước H.265/HEVC và chuẩn nén H.265/HEVC. Những điểm tối ưu của HEVC so với H.264/AVC.

 • Thesis


 • Authors : Lương Hồng Sơn;  Advisor : Lê Dũng (2015)

 • Giới thiệu các phương pháp nhận dạng khuôn mặt. Lý thuyết căn bản về phương pháp nhận dạng khuôn mặt và nhận dạng vị trí mắt. Xây dựng bài toán phần mềm và kết quả thực nghiệm.

 • Thesis


 • Authors : Phùng Việt Anh;  Advisor : Nguyễn Đức Minh (2014)

 • Tổng quan về thẻ thông minh và hệ thống JAVA. Nghiên cứu về hệ thống Java Card. Vận dụng các cơ sở lý thuyết để thiết kế một hệ thống lưu trữ thông tin cá nhân sử dụng cộng nghệ Java Card.