Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Trần Thị Vân Nga;  Advisor : Nguyễn Viết Nguyên (2012)

  • Trình bày tổng quan về caching. Thuật toán caching. Thuật toán caching trong hệ thống lưu trữ tập tin. Đánh giá hiệu suất của dữ liệu caching.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Kim Định;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung (2011)

  • Trình bày về công nghệ OFDM. Kỹ thuật Mimo. Hệ thống Wimax. Tính toán hệ thống Wimax và triển khai thử nghiệm Wimax di động ở viễn thông Hà Nội của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Doãn Đông;  Advisor : Nguyễn Tiến Dũng (2011)

  • Giới thiệu chung về hệ thống giao thông thông minh trên thế giới. Cơ sở lý thuyết cho xây dựng hệ thống điều khiển phân tán đèn giao thông qua Ethernet. Triển khai xây dựng hệ thống điều khiển phân tán đèn giao thông qua Ethernet. Các kết quả và hướng phát triển.