Search

Current filters:


Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Dương Thị Bích Hồng;  Advisor : Nguyễn Viết Nguyên (2010)

  • Trình bày tổng quan về chuyển mạch nhãn đa giao thức tổng quát - GMPLS. Định tuyến GMPLS. Các ứng dụng của GMPLS