Search

Current filters:


Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Hoàng Thanh Dũng;  Advisor : Phạm Hải Đăng (2011)

  • Trình bày tổng quan về hệ thống thông tin di động thứ 3 WCDMA. Antenna. Lý thuyết tối ưu sóng vô tuyến. Tối ưu mạng vô tuyến trong thực