Search

Current filters:


Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Phan Đức Chính;  Advisor : Vũ Văn Yêm (2008)

 • Tổng quan về hệ thống điều chế đa sóng mang trực giao ( OFDM ), kỹ thuật đa anten phát và đa anten thu (MIMO). Hệ thống công nghệ không dây băng rộng di động ( WiMax) thiết kế và triển khai tại Huế của Tập đoàn Bưu chính viễn thông.

 • Thesis


 • Authors : Đinh Thị Thanh Hải;  Advisor : Phạm Minh Hà (2008)

 • Tổng quan về mạng di động, chuẩn hoá mạng di động 4G dựa trên 3G. Giới thiệu mạng di động 4G, các công nghệ quan trọng áp dụng cho 4G.

 • Thesis


 • Authors : Phạm Thị Quỳnh;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2005)

 • Giới thiệu tổng quan về công nghệ phần mềm hướng thành phần và độ đo phần mềm, độ đo khả năng tích hợp của thành phần, độ đo khả năng tái sử dụng của thành phần, xây dựng độ đo thành phần tổng quát

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Minh Quân;  Advisor : Đỗ Hoàng Tiến (2006)

 • Giới thiệu VoIP, các chuẩn, giao thức trong VoIP, kỹ thuật nén tín hiệu thoại, chất lượng dịch vụ và giới thiệu một số thiết bị đo kiểm VoIP.

 • Thesis


 • Authors : Vũ Khoa;  Advisor : Trần Thị Ngọc Lan (2006)

 • Giới thiệu xu thế phát triển của công nghệ IP, WDM và các giải pháp trung gian truyền tải IP trên mạng WDM. Truyền tải lưu lượng Ip over WDM. Đ iều khiển mạng IP over WDM. Khả năng tồn tại trong mạng IP over WDM.

 • Thesis


 • Authors : Thiều Đình Hùng;  Advisor : Pham Văn Bình (2006)

 • Giới thiệu tổng quan về công nghệ mạng. Công nghệ IP. Công nghệ chuyển mạch IP và chuyển mạch nhãn. Công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức. Ứng dụng MPLS trong mạng viễn thông của VNPT.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Mạnh Duy;  Advisor : Phạm Minh Việt (2006)

 • Giới thiệu công nghệ sợi quang, DWDM; thiết bị khuyếch đại quang sợi và thiết bị xen kẽ kênh quang; thiết bị WDM trên đường trục Bắc Nam và tổ chức mạng NGN ở Việt Nam và tổ chức mạng cáp quang.