Search

Current filters:


Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Đào Xuân Hoàng;  Advisor : Nguyễn Ngọc Văn (2015)

  • Tổng quan hệ thống thông tin di động. Công nghệ truyền thông D2D trong hệ thống LTE-A. Tối ưu cấp phát tài nguyên D2D trong hệ thống LTE-A.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Anh Tuấn;  Advisor : Phạm Văn Tiến (2014)

  • Tìm hiểu hệ thống RFID, các chuẩn RFID sử dụng phổ biến hiện nay trên thế giới. Mã hóa, giải mã, lập trình mã hóa Manchester. Thiết kế và thi công bộ đọc reader. Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý nhân sự. Đánh giá kết quả của hệ thống và hướng phát triển của đề tài.